1_20220703_165523.png

Informace o konání Valné Hromady Spolku Start98 Kunratice z.s.

Vážení členové našeho klubu. Rádi bychom Vás informovali, že dne 21. 6. 2022 proběhne Valná Hromada našeho Spolku Start98 Kunratice z.s. Níže přidáváme základní informace k plánovanému setkání.

Valná Hromada Spolku Start98 Kunratice z.s.

Termín a čas:

 • úterý 21.6.2022
 • zahájení v 17.30 hodin (příchod a prezence účastníků možná od 17.15 hod)


  Místo konání:

 • ZŠ Donovalská (adresa: Donovalská 1684, Praha 4 – Chodov, 149 00)
 • prostory školní jídelny v 1.patře hlavní budovy  Forma a možnost účasti:

 • prezenční / osobní účast na jednání
 • delegování hlasovacího práva formou udělení plné moci  Program jednání:

 • volba předsednictva a jednotlivých komisí
 • zpráva o činnosti Spolku za uplynulé období
 • zpráva o hospodaření Spolku za uplynulé období
 • aktualizace a změny stanov Spolku
 • volby orgánů Spolku na nové volební období
 • diskuse
 • ukončení jednání


  poznámka - veškeré detailní informace budou všem členům zaslány a zveřejněny v rámci oficiální komunikační platformy EOS.

  Děkujeme všem za pozornost a těšíme se na společné setkání.
  S pozdravem – členové managementu a vedení klubu / Spolku Start98 Kunratice z.s.