8_20220801_165833.jpg

Ohlédnutí za Valnou hromadou

V úterý 21. června proběhla Valná hromada Start98 Kunratice z.s. Děkujeme všem za účast i zájem a v následujících řádcích rekapitulujeme základní body.

Klíčovými body Valné hromady byly:

- úpravy stanov Start98 Kunratice z.s.

- zprávy o hospodaření a činnosti za nelehké období 2 sezon Covidu 19/20, 20/21 a uzavření poslední sezony 21/22

Členská schůze vzala úpravy stanov i zprávy na vědomí a potvrdila vše svým hlasováním

Následně byly zvoleny nové orgány vedení klubů:

- Správní Rada byla schválena ve složení Václav Buček, Jan Svoboda, Adam Havránek

- Kontrolní komise byla schválena ve složení Václav Pašek, Karolína Fořtová, Petr Hrnčíř

Další informace k letnímu provozu klubů a týmů stejně jako kompletní přípravy na start sezony 22/23 již postupně komunikuje management našich klubů v EOS (Členské sekci).

Václav Buček – prezident klubu Start98:Letošní Valná Hromada byla v mnoha věcech speciální. Hodnotili jsme netradičně dlouhé období mnoha nečekaných situací, změn a výzev. Jsem hrdý na to, jak jsme to vše zvládli a dnes tu přes všechny nástrahy stojí klub se dvěma plnými strukturami, 2 elitními týmy mužů a žen a řadou nových motivovaných tváří, které mají vizi, jak vše dále rozvíjet! Mám radost, že se daří kolem klubu držet stále velké srdcaře, kteří mají vztah jak ke klubu, tak především k naší společné florbalové vášni. Chtěl bych moc poděkovat končícímu Výkonnému Výboru a dalších orgánech klubu a lidem, kteří nám ohromně pomohli přestát těžká období a provedli společně se mnou klub velkým „obrozením“ značky Start98 – jmenovitě tak děkuji v prvé řadě Káje Fořtové a dále pak klukům / kolegům Petru Hrnčířovi, Vaškovi Paškovi, Michalu Plačkovi, Martinovi Ullmanovi a Jirkovi Szebinovskému. Jsem rád, že se s většinou budeme nadále potkávat v dalších rolích a užívat si další vývoj našeho klubu. Na spolupráci s novými kolegy se těším – jsem si jist, že jak Honza Svoboda, tak Adam Havránek jsou správné osoby pro novou etapu klubu, v níž se ještě více projeví naše strategie a budeme stabilním a dlouhodobě úspěšným klubem pro všechny, kdo chtějí dělat florbal jak pro radost, tak i pro svůj rozvoj, ambice a výkonnost.“

Ještě jednou všem děkujeme za sezonu 2021/22 a těšíme se na tu další!