Místní klub FBC Start98 Praha-Kunratice zaznamenává stoupající popularitu sportovního fenoménu současnosti. Florbal je univerzální pohybová aktivita pro obě pohlaví nejrůznějšího věku. Právě dívčí družstva podlehla kouzlu kolektivní hry a nadšení začalo sklízet úspěchy. Realizační tým dokázal zužitkovat několikaletou zkušenost a vytvořil bezpečné prostředí pro zábavnou formu seberealizace. Vytyčené priority pro ženskou složku jsou týmový duch a individuální růst. Nejmladší elévky neevidují výsledky, aby mohla být pozornost soustředěna na správný sportovní rozvoj. Hlavním cílem je radost ze hry. Nesoutěžní charakter a přátelská atmosféra jsou zdrojem neupadajícího zájmu nově příchozích. Mladší a starší žákyně zaujímají pravidelně přední příčky ligového žebříčku. Smíšené tréninkové skupiny přináší nové výzvy a posilují vzájemnost. Jediné doposud nepřihlášené kategorie jsou dorostenky a juniorky (ročníky narození 1999-2002), jejichž naplnění lze vzhledem k přirozenému stárnutí členské základny v budoucnu předpokládat. Přestože seniorské družstvo nemá zatím v druhé lize vrcholové ambice, ženský florbal splňuje v Kunraticích všechny předpoklady pro dosažení nejvyšší úrovně.