Rok 2019 má za sebou sotva 2 měsíce, ale sezóna 2018/2019 nezpomaluje a řítí se do své poslední třetiny. S tímto obdobím se pojí každoročně velké množství informací a proto Vám ty nejdůležitější z dění kolem Starťácké mládeže přínášíme v komplexním souhrnu.

Jak jsme Vás všechny informovali koncem ledna na setkáních s rodiči, je před námi nejen závěrečná fáze sezony 18/19, ale rovněž také řada mezisezónních klubových akcí a aktivit navazujících na přípravu sezóny nové, tedy 19/20. Nyní nám končí období jarních prázdnich v jednotlivých regionech a městských částech, pravidelný kolotoč tréninků a zápasů postupně nabírá své stabilní tempo, tak si pojďme připomenout co nás v nejbližších měsících čeká!

Falun Cup 2019

Mezinárodní květno-červnový turnaj proběhne se Starťáckou účastí. Přihlášky jsou již několik týdnů uzavřeny (možné jsou pouze individuální dohlášení v některých kategoriích dle kapacit) a Start98 bude ve Falunu reprezentovat kategorie 2004/2005 a pak řada jednotlivců a skupinek, naskakujících v dalších kategoriích ve společných týmech Floorball Group (FG).

Letní soustředění 2019

V členské sekci již několik týdnů naleznou naši hráči a hráčky možnost přihlašování na klíčovou akci léta - tedy na soustředění. I zde dochází k mnoha novinkám, jsou připraveny jednotlivé turnusy pro určené kategorie, které spolu na úrovni jednotlivých klubů či ve spolupráci v rámci FG budou v průběhu srpna "okupovat" Smržovku a Jilemnici. Soustředění je důležitou akcí pro start nové sezony, proto očekáváme prakticky kompletní účast všech hráčů a hráček se kterými se společně budeme připravovat na sezonu 19/20. Ročníkové rozdělení kategorií tedy odpovídá právě nové sezoně. Do 15.3. pak běží první vlna závazných přihlášek včetně úhrady záloh, následně budeme nabízet, s ohledem na kapacity, možnosti účasti dalším hráčům a hráčkám např. i z navazujících kategorií.

Realizační týmy mládeže

Jak jsme avizovali na lednových setkáních s rodiči, dochází v průběhu posledních týdnů ke změnám v rámci některých realizačních týmů mládeže. Na základě osobního rozhodnutí v souvislosti s dalšími sportovními, studijními i osobními ambicemi se s našimi týmy průběžně rozloučila / loučí trojice trenérů - David Vácha (ml.žáci), Tomáš Závodný (elévové) a Lukáš Polidar (přípravka). Jak již jistě řada hráčů i rodičů zaregistrovala, již v průběhu února se tak k daným kategoriím a týmům postupně připojili a připojují noví členové realizačních týmů, kteří plynule přebírají vedení družstev a kompletní agendu za jednotlivé kategorie a týmy.

S ohledem na blížící se maturitní povinnosti Davida a Tomáše se od 1.března 2019 oficiálně upravují primárně kategorie mladších žáků a elévů. Mladší žáky v roli hlavního trenéra přebírá Ondřej Neuman, který je zároveň sportovním managerem a garantem kompletní sportovní struktury Floorball Group. Společně s ním pak v rámci realizačního týmu mladších žáků nadále působí dosavadní trenéři a asitenti - Petr Hrnčíř, Václav Pašek, Karolína Fořtová a Marie Polidarová. Tento náš široký realizační tým doznává ještě dalšího posílení v podobě odborných asistentů z řad dlouholetých odchovanců FG a hráčů elitních soutěží Jiřího Lebedy a Richarda Marka. Tito trenéři pak budou úzce kooperovat i se sousedícími kategoriemi, zejména pak s elévy a staršími žáky.

V kategorii elévů pak přebírá pozici hlavního trenéra dlouholetý a zkušený trenér mládeže Jakub Brejcha, který mimo samotné činnosti v rámci kategorie elévů nově bude ve spolupráci s neměnícím se realizačním týmem elévek ve složení Jirka Szebinovský, Markéta Mozolová a Pavel Pokorný zajišťovat užší spolupráci celé složky elévové + elévky a postupné budování kontinuálního rozvoje této mládeže.

Lukáš Polidar nadále zůstává hlavním trenérem přípravky a postupné doplnění real.týmů této kategorie a přenesení odpovědnosti na nové trenéry bude řešeno v průběhu závěrečné fáze sezony 18/19. Napříč mládeží Start98 se pak nově zapojuje v rámci provazování tréninkových procesů a spolupráce FG klubů jeden z nejzkušenějších a dlouholetých trenérů mládeže, Adam Havránek, který je garantem a koordinátorem řady klubových akcí a projektů (letní soustředění, Falun Cup, partnerské kluby, programy talentů a dalších) a v současnosti má na starosti také florbalový kroužek pro nejmladší děti v rámci DDM v Kunraticích, ve spolupráci s naším klubem.

Beze změny pak zůstávají realizační týmy starších žáků ve složení Filip Řehulka + Václav Flek, již výše zmíněných elévek a také juniorů a dorostenců kde v rámci užší spolupráce FG již od ledna fungují společné tréninkové skupiny a procesy pod vedením trenérů Ondřej Neuman, Jan Svoboda, Adam Havránek a Ondřeh Schuller.

Všechny změny a doplnění realizačních týmů postupně rozvíjíme se snahou o kontinuální proces a dlouhodobou kvalitní práci s mládeží ve všech našich klubech. Proto věříme, že se i nynější postupné změny v krátkém časovém horizontu promítnou jako nový pozitivním impuls pro naší mládež a pomohou nám se společně dále zlepšovat a rozvíjet. Veškré kontakty a informace pak našim členům průběžně zprostředkováme v rámci Členské sekce.

Postupně končící trenéři - David, Tomáš a Lukáš se v následujícím období budou účastnit klub.akcí dle individuálně nastaveného režimu primárně v návaznosti na své časové / studijní možnosti, nicméně již nyní bychom rádi všem třem poděkovali, jak za již odvedenou, tak i stávající práci v našem klubu a péči o naše mládežnické týmy. Přejeme všem klukům i do budoucna, aby se jim dařilo v rovině trenérské/sportovní a stejně tak i v rovině osobní a studijní, kdy nyní zejména Davidovi a Tomášovi držíme palce k úspěšnému zvládnutí blížící se "zkoušky z dospělosti". Věříme, že i kluci vnímají čas strávený v našem klubu jako přínosnou životní zkušenost a etapu a budeme se kdykoli v budoucnu těšit, třeba na novou formu spolupráce.