Vážení členové a rodiče,

vzhledem k tomu, že doba nebyla v posledním roce sportu příliš nakloněná, snažili jsme se tento čas využít na projekty, na které nám zatím v plném tréninkovém a zápasovém nasazení nezbývalo příliš času.

Asi jste zaregistrovali výzvu ke vstupu do Rady rodičů FG. Tento projekt se nám již rozběhl a díky tomu můžeme dnes zveřejnit první výstup této skupiny, kterým je dlouho očekávaný Kodex rodičů.

Cítili jsme potřebu s rodiči pracovat a definovat, co od rodičů očekáváme, jakou mají mít v našem klubu roli a jak nám mohou pomoci s výchovou mladých sportovců.

A kdo jiný by se měl na tvorbě kodexu podílet, než rodiče sami? Skvělý úkol pro nově se tvořící Radu rodičů! Členové nejprve posílali vlastní návrhy, co by měl kodex obsahovat. Na workshopu jsme poté v užším kruhu s rodiči návrhy zpracovali do konkrétní formy, kterou

Vám předkládáme dole pod textem. Věříme, že si pravidla v kodexu vezmete za své a pomůžete tak vytvořit pro naše mladé naděje skvělé prostředí ke sportovnímu růstu:-)