Partnerství mezi ZŠ Jílové a Start98 úspěšně vzkvétá. Další společnou aktivitou bylo přátelské utkání mezi elévy a mladšími žáky.

Těšíme se na další společné akce!