Trénuji, jako když hraji.

Nebojím se dělat chyby.

Stojíme při sobě.

Nikdy se nevzdáváme.

Soustředím se pouze na svůj výkon a výkon svého týmu.

Jsem odvážný.

Fair play.

To je jen základní výběr z desatera, které jsme nově zformulovali a nyní se představuje všem hráčům, členům realizačních týmů i rodičům malých Starťáků. Do desatera jsme vepsali morální i herní hodnoty, kterými chceme, aby se řídili všichni členové klubu a to napříč všemi kategoriemi, od elévů po muže.

„Desatero není o tom, že bychom si řekli, že sepíšeme několik vět na papír a hotovo. Spíše jde o tom, že jsme se se všemi hlavními trenéry snažili sjednotit naše myšlenky a to, co jsme do této doby řešili diskuzí, máme konečně černé na bílém,“ říká šéftrenér klubu Jakub Menhart. Podle jeho slov jde o zásadní prvky našeho herního projevu a morálních hodnot, kterými se chceme prezentovat. „Díky tomu, že vše bude veřejné, jsou kladené velké nároky na naše hráče, trenéry a rodiče, aby se hodnotami řídili. Můžeme dostávat od veřejnosti zpětnou vazbu a budovat dále naši klubovou kulturu.“

Desatero je rozděleno do tří kategorií (od nejmenších po největší) a jednotlivé body v nich jemně variují, vždy jsou ale vedeny ve stejném duchu. „Snažili jsme se desatero strukturovat tak, aby bylo co nejlépe uchopitelné jak pro hráče přípravky, tak například starších žáků. Body se v zásadě neliší, liší se pouze projev – abychom se podle něj mohli všichni řídit, tak mu nejdříve musíme co nejlépe porozumět,“ popisuje Lukáš Polidar, trenér přípravek. A jeho kolega Tomáš Závodný doplňuje: „Hlavní myšlenkou je vychovávat mladé sportovce nejen jako florbalisty ale i jako osobnosti. Rádi bychom je vedli ke vzájemné spolupráci, k dobrému chování v kolektivu a naučili je vzájemnému respektu.“

David Vácha, jenž ve Startu vede mladší žáky, dodává, že ve spolupráci s trenéry ostatních kategorií vznikl podrobný plán, jakým bude desatero prezentováno veřejnosti a hráčům klubu. „U mladších hráčů je především potřeba obeznámit rodiče, aby se také mohli podílet na vštěpování těchto myšlenek do svých dětí a pomáhali trenérům ve vytváření správných návyků u těch nejmladších hráčů. Budeme bod po bodu seznamovat naše svěřence s hlavními myšlenkami desatera a budeme se snažit postupně aplikovat všechny body desatera do normálních situací na hřišti i mimo něj.“

Nyní bude potřeba, aby hráči i všichni kluboví činovníci dokázali všeobecné body zapojit do vlastního herního stylu a i do svého života. „Je to důležité, jelikož chceme vychovávat dobré, ale především slušné hráče. Chceme, aby se všichni hráči co nejdříve ztotožnili s touto klubovou ideologií, abychom vystupovali jednotně jako jeden klub napříč všemi kategoriemi,“ dodává Vácha.

S tím souhlasí i Filip Řehulka, trenér starších žáků. „Pravidelně s trenéry na schůzkách rozebíráme dosavadní průběh tréninků a snažíme se vše nastavit tak, aby jednotlivé kategorie na sebe přímo navazovaly obsahem tréninků. Dále řešíme, jakým způsobem pracovat tak, aby florbalový růst hráčů byl co nejefektivnější.“

Spojovacím prvkem je v tomto ohledu už výše zmíněný šéftrenér Jakub Menhart. „Díky bezprostřední zpětné vazbě posouvá trenéry k lepším výsledkům co se náplně a organizace tréninků týče,“ dodává Řehulka.

Celé desatero najdete zde: http://start98.eu/zobraz.asp?t=vize-a-filosofie-klubu