Baví Tě florbal a chceš být součástí party kamarádů?

Start98 bude mít stánek s náborouvou akcí 14.9.2019 od 10:00 - 18:00 v Zámeckém parku Kunratice.

Přiveďte kamarády, sousedy, známé a přijďte si vyzkoušet florbal.

Babí léto bude mít bohatý program pro děti: ukázka práce jízdní policie, dovednostní stezka, skákací hrad, výtvarné dílny, malování na obličej, ukázka hasičské techniky, koutek mladého chovatele, ukázky první pomoci a další!