Start má nové vedení!

Valná hromada Start98, která se konala 4.11. zvolila nové vedení florbalového oddílu pro následující 4 roky.

V kuloárech už se o tomto kroku nějakou dobu spekulovalo. Start si do svého vedení zvolil jména, která jsou velmi úzce spjata s klubem jako takovým. Jsou jimi Michal Plaček, Petr Hrnčíř, Václav Pašek a Ondřej Neuman. Do čela klubu se nově postaví dlouholetý člen vedení oddílu Václav Buček a převezme tak otěže po Nikolovi Pálenském.

Václav Buček v klubu působí 11 let, 7 let hrál a trénoval mužské týmy. Pod jeho vedením se tým Startu probojoval až do 1.ligy mužů. Vedl komunikaci s partnery a vypomáhal ve vedení oddílu. Nejen věkem tedy dozrál do pozice, kdy klub může vést. „Je pro mě ctí a zároveň velkou zodpovědností postavit se do čela klubu, který mě velmi úzce provází více jak deset let mým životem, kde jsem toho spoustu zažil a věřím, že ještě zažiju. Zároveň si uvědomuji, že nebude jednoduché nahradit lidsky Jirku Szebinovského a zkušenostmi Nikolu Pálenského ve vedení klubu.

Václav Buček nám také představil nové členy výkonného výboru. „Jsem velmi rád, že se nám společně s Ondrou Neumanem podařilo dohodnout se všemi navrhovanými členy na jejich angažování ve vedení klubu. Jsou to skvělí a pracovití lidé, kteří mají moji naprostou důvěru. Vyjma Ondry se etablovali z řad rodičů a také dlouholetých členů klubu, takže je považuji za Starťáky, kteří mají klub velmi rádi a budou nám pomáhat kvalitně, nápaditě a zodpovědně vést Start. Ondřej je profík, který manažersky povede sportovní dění v klubu, spolupráci jsme si spolu vyzkoušeli už loni u A - týmu mužů a bylo to skvělé! Petr s Vaškem se budou primárně věnovat mládeži, kde jim velmi pomáhá Karolína Fořtová. Michal se zaměří na elitní týmy dospělých. Nastavili jsme si všichni společné cíle, které každý z nás bude mít pro rozvoj a chod klubu na starosti. Pravidelně se spolu scházíme a tyto věci řešíme. Všem patří velký dík za to, že do toho jdou s námi.

Jaké jsou důvody odchodu Nikoly Pálenského z čela klubu a co přeje novému vedení? „Po 22 letém působení v Praze a 10 letech ve Startíčku jsem se rozhodl vrátit zpět na sever do svého rodiště. Nemohu se tak nadále naplno věnovat povinnostem vyplývajícím z prezidentské funkce. S klidným starťáckým srdcem předávám svou funkci Prezidenta oddílu svému kamarádovi a současnému viceprezidentovi Václavovi Bučkovi. Věřím, že bude úspěšně reprezentovat klub, a že je vhodným pokračovatelem nastolené cesty v rámci projektu Floorball Group. Děkuji všem svým šéftrenérům, trenérům a sekretářům za spolupráci během uplynulých let. Přeji také novým členům výkonného výboru hodně energie na práci do dalších let. A samozřejmě se těším na postup Startíčku do Superligy, kde budu dále sledovat kariéru svých bývalých svěřenců z mládežnických kategorií, které jsem trénoval. Startíčku přeji jen to dobré do dalších let!

Start98 v posledním roce zaznamenal mnoho změn. Prošel si kompletní očistou a rehabilitací, po stránce ekonomické, vedení oddílu a trenérské. Nastavují se také nové procesy fungování. Stali jsme se členy tolik debatované Floorball Group, také k tomu se Václav Buček vyjádřil. „Bylo to dlouhé a složité období, které nás všechny, kteří jsme se tímto zabývali, velmi vyčerpávalo, ale zároveň stále motivovalo k tomu vše dotáhnout. Všichni jsme přesvědčeni, že je to správná cesta. V první řadě se FG hlavně týkala 1.ligy mužů, kdy jsme řešili filozofickou otázku, zda ve stávající podobě a v pražském prostředí, má nějaký smysl ji hrát. Vyšel z toho koncept Floorball Group a týmu U23, který pro nás byl prvním testem a nutno říci, že jsme s ním velmi spokojeni. Filozofie zapojení mladých hráčů, kteří budou díky kvalitnímu klubovému zázemí a úrovni 1.ligy růst, se potvrdila. Opět nás to začalo všechny bavit a jsem rád, že jsme se k tomuto kroku odhodlali. Zároveň velké díky patří všem, tehdy stávajícím klukům z A týmu, kteří nám věřili a šli do toho s námi. Bez nich bychom to těžko zvládli! FG nám pomáhá efektivně pracovat také uvnitř oddílu a věřím, že do budoucna budou všichni členi spokojeni s tímto projektem a vezmou ho za svůj. Víme, že se nám na začátku podařilo udělat spousty chyb, ze kterých jsme se ponaučili a nyní si vše sedá. A my dnes můžeme být spokojeni, že máme ekonomicky a sportovně zdravý klub! Těším se na další vývoj a rozvoj, kdy je cílem, aby se u nás v klubu všichni cítili co nejlépe a sdíleli s námi své pocity, nápady a poznatky.

Odcházejícím členům vedení klubu, Nikolovi Pálenskému a Jiřímu Szebinovskému, kteří se rozhodli dále nepokračovat ve vedení z pracovních nebo osobních důvodů, patří obrovské díky! Jirka se v klubu dále bude věnovat trénování mládeže a nově je také členem kontrolní komise klubu.

Moc děkuji Jirkovi a Nikovi za jejich dlouholetou a každodenní práci pro klub! Oba jsou to skvělí lidé, kteří v klubu nechali kus svého života a je potřeba před nimi smeknout a poděkovat jim! Zároveň si velmi vážím toho, že jsem od nich dostal důvěru v pokračování jejich práce! DÍKY!“ říká nový prezident klubu Václav Buček.